Zorgscan - Vastgoed

Technisch Beheer

  • De module Technisch Beheer concentreert zich op de technische installaties van uw gebouw(en). Wordt er gebruikgemaakt van risicoprofielen met betrekking tot installaties die het primaire proces ondersteunen? Hoe staat het met het onderhoud van de installaties en is er bijvoorbeeld een integratie met andere services? Hoe verhoudt uw MJOP zich tot het strategisch huisvesting plan?
  • Het middel dat hiervoor zal worden ingezet is de 'Desk Journey'.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 4 uur.

Groenvoorziening

  • De module Groenvoorziening richt zich op het de inzet van groen bij uw organisatie. Is hiervoor bijvoorbeeld een beleid aanwezig en is het welzijn van patiënten hierin meegenomen. Welk groen is functioneel en welk groen puur esthetisch? Is het onderhoud marktconform?
  • Het middel dat hiervoor zal worden ingezet is de 'Desk Journey'.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 4 uur.

Legionella

  • Binnen de module Legionella kijken we naar het beleid, de organisatie en de calamiteiten procedure. Maar nog belangrijker: hoe staat het met de kennis van uw medewerkers en welke preventieve maatregelen worden er genomen.
  • We doen dit door middel van een 'Desk Journey'.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 4 uur.

Andere thema's (en modules) Zorgscan?

Ga voor een totaaloverzicht naar www.facilicomsolutions.nl/zorgscan.