Zorgscan - Preventie

Infectie Preventie

  • Binnen de module Infectie Preventie kijken onze beste professionals van onder andere het Kwaliteit centrum Infectie Preventie (KIP) mee met uw afdeling Hygiëne. Is uw risico inventarisatie compleet? Hoe zien uw preventieve en corrigerende maatregelen eruit, bijvoorbeeld op de gebieden van MRSA, kruisbesmetting binnen de keukens en de schoonmaak van kritieke ruimten?
  • Het betreft hier met name de 'Desk Journey'.
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 4 uur.

Val Preventie

  • Met name binnen Revalidatiecentra en de verpleeghuiszorg is valpreventie een belangrijk onderwerp. De module Val Preventie brengt in kaart wat het huidige beleid is en waar verbeterpunten liggen op dit gebied. We kijken praktisch naar zichtlijnen, de stroefheid van vloeren en gevaarlijke obstakels.
  • We starten met een 'Desk Journey', gevolgd door een rondgang in de praktijk ('Guest Journey').
  • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 6 uur.

Andere thema's (en modules) Zorgscan?

Ga voor een totaaloverzicht naar www.facilicomsolutions.nl/zorgscan.