Zorgscan - Integrale veiligheid

Personenalarmering

 • De veiligheid van uw patiënten en bewoners is veelal mensenwerk. De techniek op afstand is hierbij een waardevolle aanvulling, met name in de nacht. De module Persoonsalarmering maakt een analyse van of en hoe er gebruikt gemaakt wordt van personenalarmering. Als er van een systeem gebruik wordt gemaakt, kijken we naar betrouwbaarheid, kosten en beleving.
 • We gebruiken hiervoor zowel de 'Desk Journey' als de 'Guest Journey'.
 • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 8 uur.

Brand

 • De module Brand richt zich op de brandveiligheid binnen uw organisatie. Hoe staat het met de technische installaties en het onderhoud? Ook zal er worden gekeken naar de bouwkundige brandveiligheid, de verschillende blussystemen, de certificeringen, de vluchtwegen en de ontruimingsoefeningen.
 • Hiervoor zal worden gebruik gemaakt van de 'Desk Journey' en de 'Guest Journey'.
 • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 6 uur.

Cyber

 • De module Cyber geeft een gerichte analyse van uw Cyberveiligheid. Hoe wordt er omgegaan met de gegevens van uw patiënten en medewerkers, hoe veilig zijn uw netwerken? Voldoet u aan de laatste wet- en regelgeving op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de recent in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Voor deze module zal gebruik worden gemaakt van de 'Desk Journey'.
 • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 4 uur.

Medicatie

 • De module Medicatie in het kader van de veiligheid maakt een analyse van hoe er binnen uw organisatie wordt omgegaan met medicijnen. Wordt er al gebruik gemaakt van elektronische systemen of is er bijvoorbeeld een standaardisatie toegepast in opslag, distributie en toediening om fouten te voorkomen.
 • We kijken in de theorie ('Desk Journey') en in de praktijk ('Guest Journey').
 • De verwachte doorlooptijd voor deze module is 6 uur.

Andere thema's (en modules) Zorgscan?

Ga voor een totaaloverzicht naar www.facilicomsolutions.nl/zorgscan.