Facilicom Zorgscan

Een röntgenfoto van uw ondersteunende processen

Zowel in de langdurige als in de curatieve zorg zijn een aantal dominante bestuurlijke thema’s te onderkennen. Sommige zijn generiek, andere sector specifiek. In beide sectoren zijn terugkerende thema’s: de bijna chronische schaarste aan zorgpersoneel, de druk op kosten, de toenemende aandacht voor preventie, voor integrale veiligheid en voor duurzaamheid. Binnen de ziekenhuizen en de revalidatiecentra is daarnaast gastvrijheid en een hoog serviceniveau van groot belang. Het bezit en de aanwending van vastgoed en inclusiviteit zijn thema’s die uniek zijn voor de Care.

Modulaire aanpak

Deze thema’s vormen de bouwstenen voor de Zorgscan. Binnen elk thema kunnen zorgorganisaties kiezen uit een aantal modules. Als voorbeeld kan binnen het thema ‘Schaars zorgpersoneel’ gekozen worden uit de modules Taken en Technologie. Taken omvat dan het scannen van de organisatie door middel van de lean methode op mogelijkheden om taken van zorgpersoneel over te laten nemen door facilitair personeel. U kiest zelf het aantal modules, waarbij geldt ‘hoe meer, hoe vollediger, maar tevens hoe langer de doorlooptijd’. Bij een volledige scan moet u in de praktijk denken aan een doorlooptijd van ongeveer 3 à 4 maanden, een enkele module zal binnen 2 weken gereed kunnen zijn. Onderstaand overzicht geeft alle modules schematisch weer. Als u een module aanklikt krijgt u een korte beschrijving van de module, de stappen in het proces en de verwachte doorlooptijd.

Overzicht thema's (en modules) Zorgscan

Het proces

Het beste resultaat wordt bereikt als wij op basis van gelijkwaardigheid echt samen optrekken in het proces. Wij zetten onze beste professionals in binnen de verschillende modules en garanderen vertrouwelijkheid. Daarnaast mogen wij er ook van uit gaan dat u informatie open met ons deelt en de verantwoordelijke mensen binnen uw facilitaire organisatie het vertrouwen en de tijd geeft om maximaal bij te dragen.

Hoewel elke Zorgscan maatwerk is, zijn er wel een aantal stappen die we samen doorlopen. Deze zijn achtereenvolgens:

  • Bepalen van de modules;
  • Samenstellen teams en bijeenkomsten;
  • Vastleggen afspraken en vertrouwelijkheid;

Desk Journey: wij stellen u schriftelijk een aantal vragen en verzoeken u contracten en management informatie met ons te delen;

Guest Journey: indien relevant volgen kleine teams van de zorgorganisatie en Facilicom de reis die cliënten, patiënten, personeel, gasten of bewoners door de organisatie maken;

Efficiency Journey; indien relevant wordt in de praktijk gekeken naar de manier waarop de organisatie ‘slim’ taken en processen combineert;

Brown Paper Sessies: praktische werksessies waarin de teams processen, contracten en kwaliteit uit de voorgaande stappen bespreken en analyseren;

Rapportage: op de onderdelen Efficiency en Kwaliteit, voor zowel de korte als middellange termijn.

De kosten

U bepaalt zelf wat u betaalt voor onze Zorgscan. Waarom? Omdat wij u niet willen laten betalen voor onze inzet maar voor de waarde die het u oplevert. En die waarde bepaalt u zelf.