Visie en missie

Facilicom Solutions is één van de vijf divisies van Facilicom Group en een totaalaanbieder van facilitaire en technische dienstverlening, voor alles in en om een gebouw ('What').

Onze supertechnici en facilitaire helden weten wat de klant beweegt en leveren perfect maatwerk ('How').

Wij werken samen aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen ('Why'), vandaar onze slogan 'happy people make happy people'.