Verandermanagement

De mens

Veranderen is een proces van het oude loslaten en het nieuwe vorm geven. Om écht te kunnen veranderen zullen we niet alleen aandacht geven aan de zichtbare “bovenstroom”, maar ook aan de minder tastbare “onderstroom”. Mensen zijn de motor van verandering, niet de plannen en structuren. Medewerkers komen in beweging wanneer ze ruimte en veiligheid ervaren en geloven in een succesvol resultaat.

Gestructureerd creëren®

Onze verandermanagers leiden en ondersteunen. We zoeken, leggen verbanden, concretiseren en maken (be)grijpbaar wat niet altijd wordt gezien. Wij werken volgens gestructureerd creëren® en “bekijken” en integreren het veranderproces van diverse kanten.

Aanpak

Als eerste is een scherpe diagnose noodzakelijk om de impact van de doelen, urgentie, risico’s, randvoorwaarden en haalbaarheid in kaart te brengen. Hierna verwerken wij de uitkomsten in een programmacontract, waarin wij de belangrijkste aspecten van de verandering beschrijven. Vanuit onze expertise bepalen we samen de afspraken rondom de verbintenis om hiermee koersvast het verandertraject te doorlopen en te borgen. Als wij bij elkaar passen, zullen we het veranderingsproces succesvol leiden.