Goede ventilatie van groot belang

In gebouwen is luchtverversing belangrijk. Toevoer van verse lucht en de afvoer ervan voorkomt gezondheidsproblemen. Met een goede ventilatie wordt de kans op de verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfectie kunnen veroorzaken, zoals corona, aanzienlijk verkleint. Daarnaast zorgt het voor het afvoeren van vocht en voorkomt het schimmelvorming. 

ventilatietechniek in een kantoor

Hoe kunnen wij helpen

De technisch deskundigen van Facilicom Solutions kunnen u helpen met de inventarisatie van de huidige situatie in de verschillende ruimtes van uw gebouw. Er wordt onderzocht of u voldoet aan de ventilatie eisen. Hoe het gesteld is met de kwaliteit van de binnenlucht en of de juiste waardes ook gerealiseerd kunnen worden wanneer de ramen dicht blijven. Nu de koudere maanden aanbreken worden ramen minder snel opengezet. Daarnaast wordt uitgezocht of de ruimtes wel gebruikt worden waarvoor ze oorspronkelijk bedoelt zijn. Een rondgang op locatie en metingen zijn onderdeel van de inventarisatie.

Hierin wordt ook de samenwerking met de onderhoudspartij van de ventilaties opgezocht. Na inventarisatie volgt een samenvatting van de huidige situatie en wordt advies gegeven in een rapport. Mocht u daarna hulp nodig hebben om de adviezen uit te voeren kunnen de technisch deskundigen hierbij begeleiden zodat u binnen afzienbare tijd een gezonde omgeving creëert die voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij te werk