Smart data

Smart Data is een nieuw onderdeel van Facilicom. Als 'thought leader' hebben wij kennis en ervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening, vastgoedbeheer, bijhorende systemen, IT projectmanagement en verandermanagement. Daarbij beschikken wij over een platform om grote datasets te analyseren en te visualiseren. Wij bieden toegevoegde waarde door met uw data en onze kennis te komen tot business cases voor de verdere optimalisatie van uw bedrijfsvoering.

Smart Data begeleidt het gehele proces rondom het verzamelen en structureren van data en processen. Deze informatie wordt gebruikt om waarde toe te voegen aan uw bedrijfsvoering. Samen bepalen wij de business cases waarmee dit wordt gerealiseerd en wij begeleiden u in het traject.

Wij kunnen toegevoegde waarde leveren op de volgende thema’s en onderwerpen:

  • Duurzaamheid;
  • Betere bezetting van beschikbare (werk)ruimtes en optimalisatie van het gebouw;
  • Werkgeluk, medewerkerstevredenheid of gastvrijheidsbeleving;
  • Kostenreductie op het gebied van gebouwonderhoud, energie of facilitaire dienstverlening;
  • Inzicht en overzicht door datagedreven facilitaire dienstverlening.


Hiervoor hebben wij een unieke aanpak, middelen, platform en professionals om te komen tot succesvolle resultaten.

Diagnose

Door een data georiënteerde inventarisatie inzicht creëren in verbetervoorstellen ten opzichte van data-, systeeminrichting en het gebruik hiervan ter optimalisatie van de bedrijfsvoering. Met als resultaat een overzicht te maken van potentiele 'business cases' en mogelijkheden die een bijdrage leveren aan de organisatie. Gelijktijdig enthousiasmeren wij betrokkenen in uw organisatie om hiermee aan de slag te gaan.

Data analytics

Een omgeving waarin grote (big)datasets vanuit diverse bronnen samengebracht, geanalyseerd en gevisualiseerd worden door de consultants van Smart Data. Deze analyses helpen ons om uw business cases te onderhouden en verbeter mogelijkheden signaleren.

Consultancy & implementatie

Onze ervaren consultants en projectmanagers helpen u bij het formuleren van business cases en begeleiden uw organisatie tijdens de realisatie.

Evidence based services

Wij bieden u een klantspecifiek dashboard, waarmee diverse datasets omgezet tot informatie kunnen worden gebruikt als monitor van prestaties en sturingsinformatie.


Samen maken we uw gebouw en de facilitaire dienstverlening “slimmer” door data te ontsluiten, te bundelen en te analyseren. Én daarbij hebben wij jarenlange kennis en ervaring over het facility management en gebouwbeheer, zodat wij u op elk vlak kunnen adviseren en begeleiden.