Zorg

Facilicom Solutions - Omgevingen - Zorg

ZORG IN BEWEGING

Een veranderende zorgsector

Zowel de care als de curatieve zorg zijn bijna dagelijks aan veranderingen onderhevig. Veranderingen die van iedereen binnen de sector wendbaarheid en aanpassingsvermogen vragen. In die turbulente omgeving werken zorgbehoevenden, mantelzorgers, zorgprofessionals en serviceprofessionals samen om het beste voor patiënten, bewoners en gasten te doen.

Efficiënter werken in de zorg

Omdat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden, is het devies: efficiënter werken met behoud van kwaliteit. Dat is een uitdaging die de zorgsector, gemeenten en zorgverzekeraars oppakken en vormgeven. Eigen regie en zorg in de eigen omgeving is de trend. Innovaties in domotica, diagnostiek, e-health en zelftesten voor preventie en screening leveren daar een bijdrage aan. Zorgprofessionals zijn steeds hoger opgeleide medewerkers en brengen nieuwe expertises in.

Zorg ondersteunende processen

Een zinnige en zuinige zorg vraagt om veel meer efficiency van de ondersteunende processen in de zorgsector. In toenemende mate kiezen organisaties in de gezondheidszorg ervoor zich te concentreren op de kerntaken. Zij gaan op gebieden als facilitaire dienstverlening , lab-functies, P&O en andere ondersteunende diensten samenwerken met Facilicom Solutions. Wij kunnen efficiënt en innovatief bijdragen aan uw ambities. Op welke onderdelen wij de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren maken we inzichtelijk met de speciaal ontwikkelde Zorg Scan. In twee weken lichten wij daarmee uw processen, personeel en contracten door. Dit doen wij door onze beste professionals in te zetten, door het echt samen met u te doen en door onze bevindingen persoonlijk aan u terug te koppelen. Binnen twee weken terug en op maximaal twee A4-tjes.

Een gastvrije zorginstelling

De wereld wordt steeds transparanter en ook zorgorganisaties liggen onder een vergrootglas. De manier waarop medici en niet-medici klantgericht en gastvrij handelen is mede bepalend voor de concurrentiepositie van een zorginstelling. Facilicom Solutions is met haar unieke HIP programma (Hospitality in de Praktijk) toonaangevend. Met dit programma ontwikkelt u uw eigen visie op hospitality én leren uw medewerkers deze visie in de praktijk te brengen.

Vastgoed in de zorg

Het verzorgingshuis bestaat niet meer, dat heeft ook gevolgen voor de omgang met en waardering van het vastgoed. Vooral in de care vinden momenteel grote transformaties van het vastgoed plaats: van verzorging naar primair verpleging en wonen+. Dit soort grote renovatieprojecten zijn het beste in ketensamenwerking uit te voeren.  Ketensamenwerking houdt in dat de verschillende stappen in het ontwikkel- en bouwproces en de daarop volgende exploitatie beter op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt om een andere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Die werken gelijkwaardiger, open en in vertrouwen aan gezamenlijke doelstellingen. Daardoor winnen zij tijd, krijgen zij betere kwaliteit en besparen zij geld. Keuzes op het gebied van technisch beheer en onderhoud worden genomen vanuit drie perspectieven: de maximale bijdrage aan het welbevinden van de bewoners, de energiebelasting en de Total Cost of Ownership-gedachte.