Onderwijs

Facilicom Solutions - Omgevingen - Onderwijs

STEEDS SLIMMER ONDERWIJS

Onderwijs van de toekomst

Het onderwijs verandert radicaal. De opkomst van digitale leermiddelen verandert de rol van docenten en het traditionele klaslokaal maakt plaats voor praktijkruimten, leerhuizen en plekken buiten het gebouw. Het ‘flipped classroom’-concept met veel video is een succes. Leerlingen en studenten werken in projectteams samen en ontwikkelen zich steeds meer op basis van hun eigen capaciteiten en belangstelling.

Digitaal onderwijs

Ook het Internet of Things zal een rol gaan spelen in het onderwijs. Bijvoorbeeld doordat leerlingen en studenten digitaal extra informatie en uitleg krijgen over objecten in de fysieke werkelijkheid. Visuele hulpmiddelen rollen uit de 3D printer en robots nemen delen van het lesprogramma over. Smart buildings stellen real time temperatuur, lichtsterkte, luchtzuiverheid, bewegwijzering en aangeboden services bij. Leren kan voor een deel thuis, digitaal en interactief.

Zowel in de huidige situatie als in de toekomst zijn, vanuit het perspectief van facilitaire dienstverlening, veiligheid, gezondheid en bestendigheid van het vastgoed belangrijk.

Veiligheid

Bij Facilicom Solutions bezien we veiligheid vanuit integraal perspectief. Daarom kunnen we onze opdrachtgevers van dienst zijn op veel terreinen: van het geven van EHBO- en ontruimingstrainingen tot advies op het gebied van cyberveiligheid en integriteit. Ook de fysieke veiligheid kunnen we borgen met intelligent cameratoezicht en speciaal opgeleide onderwijsbeveiligers.

Gezondheid

Gezondheid van leerlingen en studenten is een breed begrip. Wij concentreren ons op een tweetal specifieke terreinen, namelijk ‘een gezond binnenklimaat’  en ‘lekker en gezond eten en drinken’.

Bestendig vastgoed

U wilt de juiste keuzes maken voor de functionaliteit en waardevastheid van uw onderwijsgebouwen. Facilicom Solutions geeft u de inzichten die daarvoor nodig zijn. Onze professionals adviseren u over flexibiliteit van de installaties, de energiehuishouding, het onderhoud en het alternatieve gebruik van uw vastgoed.  

Op het gebied van de dagelijkse exploitatie van onderwijsgebouwen in het middelbaar en hoger onderwijs heeft Facilicom Solutions ruime ervaring.

Onderwijsprofessionals

Ook als het om onderwijsleiders of projectmanagers gaat kan Facilicom Solutions u goed van dienst zijn. Wij hebben een breed netwerk van onderwijsprofessionals die we graag met u in contact brengen. We nemen de tijd om te doorgronden aan welke specifieke kwaliteiten u behoefte heeft. Uw ambities, uitdagingen en de samenstelling van het team waarin de nieuwe collega komt te werken, vormen daarbij het uitgangspunt. Uiteraard screenen wij elke kandidaat uitvoerig.