NACH: 30 jaar samen bouwen

4 april 2019

In 2016 was het zo ver. De gunning van de nieuwe rechtbank Amsterdam. Het project kent een omvang van € 235 miljoen (inclusief 30 jaar beheer en onderhoud) en zal 59.250 m2 behelzen. Omdat we een lange termijn relatie aan zijn gegaan heeft het exploitatieteam van NACH vrijdag 29 maart 2019 de Project Start Up (PSU) gehouden in B30. Een door Facilicom gerenoveerde PPS locatie wat een inspirerende omgeving was om een start te maken aan een goede samenwerking voor een feilloos primair proces van de Rechtbank Amsterdam in de exploitatiefase.

Met verschillende partijen zoals het Rijksvastgoedbedrijf, de Rechtbank, Heijmans en Facilicom hebben we een programma doorlopen wat in het teken stond van het formuleren van succesfactoren voor de samenwerking en het bespreken van exploitatierisico’s. Transparantie en elkaars belangen begrijpen stonden bovenaan in de succesfactoren en die hebben we daarna ook nog kunnen toetsen middels het uitspelen van verschillende scenario’s.

Na de kick-off, inspiratietour, diverse FMECA-, meeloop- en proces doorleefsessies heeft ook deze dag weer een goed vervolg gegeven om samen te bouwen aan een perfecte inrichting van de exploitatie voor de Rechtbank Amsterdam. Deze geslaagde PSU zal zeker nog vervolg krijgen in de vorm van specifieke risico sessies en Project Follow Up bijeenkomsten.

Zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en functioneel

De grootste rechtbank van ons land verrijst op de huidige locatie aan de Amsterdamse Zuidas en bestaat uit onder andere een uitgebreid zalengebied en een kantoorwerkgebied dat helemaal afgestemd is op het gebruik. De nieuwe rechtbank wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een publiek private samenwerking. De nieuwe huisvesting voor de rechtbank wordt zichtbaar, herkenbaar en gezagwekkend. Een huisvesting die door een grote gebruikswaarde en belevingswaarde helpt bij het optimaal en professioneel functioneren van de rechtspraak, bij het bevestigen van de rechtsorde voor het publiek en bij het verstevigen van de positie van het gerechtsgebouw als het hart van de juridische wereld. Een huisvesting met toekomstwaarde die nog decennia actueel, functioneel en representatief blijft.

NACH: New Amsterdam Court House

NACH is gestart met Macquarie Capital, ABT, DVP, De Nijs en KAAN Architecten. Deze groep hanteerde een slanke, doelgerichte aanpak met een focus op kwaliteit. Na twee dialoogronden presenteerde de groep een ontwerp dat perfect aansloot bij de vraag van de Rechtbank. Vervolgens traden Facilicom en Heijmans toe tot NACH en werd het ontwerp gespiegeld aan maakbaarheid en is er een op maat gesneden dienstverlening ontwikkeld. Het consortium is onder andere geselecteerd vanwege het bijzondere ontwerp, functioneel, klantgericht en een representatieve, opvallende en passende gezagwekkende uitstraling. De nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam start in augustus 2017 en wordt in 2020 in gebruik genomen.

Integrale rol voor Facilicom

Facilicom is verantwoordelijk voor het ontwerp van de dienstverlening en de eisen die dit stelt aan het gebouw en het interieur. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de behoeften van de specifieke gebruikers van de Rechtbank Amsterdam en de lange termijndoelstellingen van de opdrachtgevers. Hierdoor is  een evenwichtig ontwerp ontstaan dat kan anticiperen op veranderende behoeften in de toekomst. Ook het inrichten van de exploitatie-organisatie en het invullen van de samenwerking met de opdrachtgever is door Facilicom ontworpen. Zo zijn het ontwerp van gebouw, interieur en dienstverlening in balans gebracht met de wens van de opdrachtgever om een naadloze samenwerking te realiseren.

Locatie B30

Ook bij B30 is gewerkt aan een lange termijn samenwerking, want ook daar kent het contract voor de exploitatiefase een looptijd van 30 jaar. Hiermee was B30 een uitmuntende locatie voor de PSU.
Meer weten over B30 neem dan een kijkje op de website: https://facilicomsolutions.nl/pps-b30

Wil je meer weten over de nieuwe rechtbank?
Neem dan een kijkje op https://www.denieuwerechtbank.amsterdam/ en https://facilicomsolutions.nl/pps-rechtbank-amsterdam