Managing Agent

Facilicom Solutions - Expertise - Managing Agent

Managing Agent

Net als Integrated Services is ook de samenwerkingsvorm Managing Agent een zogenaamd ‘hoge knip model’ binnen de Facilitaire Dienstverlening. De knip is een gangbare term om aan te geven op welk punt in de keten ‘operationeel – tactisch – strategisch’ uw verantwoordelijkheid overgaat in die van Facilicom Solutions. Binnen de Managing Agent samenwerking kiest u zelf de operationele dienstverleners en vertrouwt u Facilicom Solutions de dagelijkse operationele coördinatie en de aansturing van de operationele dienstverleners toe. In de praktijk komt het erop neer dat wij voor u de locatiemanager(s) en de Servicedesk-medewerkers verzorgen.

De scope van verantwoordelijkheden van de managing agent kent echter een flinke bandbreedte. In enkele gevallen is Facilicom Solutions ook verantwoordelijk voor het operationeel en tactisch contractmanagement van de operationele dienstverleners. Wij ondersteunen u bij specifieke en afgebakende uitdagingen (Projectmanagement) of voeren bijvoorbeeld het inkoopproces uit bij de selectie van nieuwe operationele dienstverleners. Het is altijd maatwerk, waarbij uw wensen en ambities voorop staan. Ook bij deze samenwerkingsvorm profiteert u van de kennis, expertise en innovatiekracht van de Facilicom Group bedrijven.

Uw voordelen

Als u kiest voor Managing Agent van Facilicom Solutions kiest u voor:

  • Maximale focus op uw core business en het strategisch facility management daarvan;
  • Uitvoering op tactisch en operationeel facilitair niveau door één van de meest ervaren en professionele partijen in de markt;
  • Het zelf selecteren van uw operationele dienstverleners;
  • Kennis, ervaring en innovatiekracht van de Facilicom Group bedrijven;
  • Contract- en performancemanagement in één hand.