Integrated Services

Facilicom Solutions - Expertise - Integrated services

Integrated services

Vergaande integratie van taken en processen op zowel operationeel als management niveau kenmerkt dit uiterst efficiënte en effectieve ‘hoge knip’ dienstverleningsmodel. De knip is een gangbare term om aan te geven op welk punt in de keten ‘operationeel – tactisch – strategisch’ uw verantwoordelijkheid overgaat in die van Facilicom Solutions. Bij Integrated Services heeft u de eindregie en verzorgt Facilicom Solutions zowel het management als de gehele uitvoering op uw locaties op een zo integraal mogelijke manier. Wij doen dit met specifiek aan uw organisatie toegewezen eigen medewerkers. Omdat zij worden getraind en bijgestaan door de specialisten van de diverse bedrijven binnen de Facilicom Group, allemaal toonaangevend in hun vakgebied, profiteert u van de laatste inzichten en innovaties en is de kwaliteit geborgd. Het spreekt voor zich dat u één aanspreekpunt heeft en van integrale stuur- en managementinformatie wordt voorzien.

 

Binnen het facilitaire werkveld in Nederland is Facilicom Solutions uniek. Wij zijn in staat om op elk niveau onze kennis van soft services en hard services integraal samen te laten komen en middels een integrale facilitaire uitvoering maximaal bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Wij verzorgen de uitvoering van de dienstverlening met eigen medewerkers vanuit onze eigen organisatie. U profiteert van onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van zowel specialistische dienstverlening als de integratie en het management daarvan.

Uw voordelen

Als u kiest voor Integrated Services van Facilicom Solutions kiest u voor:

  • Maximale regie voor u als demand manager en focus op uw core business;
  • Invulling op tactisch en operationeel facilitair niveau door één van de meest ervaren en professionele partijen in de markt;
  • Een vlekkeloze integrale uitvoering door gespecialiseerde medewerkers van onze eigen bedrijven, direct aan uw organisatie toegewezen;
  • Onze unieke ervaring om slimme en integrale combinaties te vinden van service taken, technische taken en combinaties van service taken en technische taken;
  • Contract- en performancemanagement in één hand.