Facilitaire dienstverlening

Bijdragen aan uw ambitie

Als organisatie bent u elke dag hard bezig om de beste producten, diensten of zorg te verlenen. Hier wilt u al uw energie in stoppen. De beslissing om de facilitaire dienstverlening richting uw klanten, bewoners en medewerkers, in meer of mindere mate, toe te vertrouwen aan Facilicom Solutions maakt u omdat u erop vertrouwt dat onze ervaring en ontwikkelkracht zorgt voor een versnelling in het verwezenlijken van uw ambities. Zo faciliteren wij complete omgevingen waar mensen beter (samen)werken, kennis uitwisselen, leven en beter worden. En dat stelt u in staat om uw ambities sneller te realiseren.

Uniek in facilitaire dienstverlening

De facilitaire dienstverlening van Facilicom Solutions mag uniek genoemd worden. Uniek in die zin dat wij in staat zijn om alle in de markt gangbare samenwerkingsmodellen aan te bieden; van Multiservices tot Maincontracting en van Managing Agent tot Integrated Services. Daarnaast profiteert u, ongeacht de vorm die u kiest, altijd van de specifieke kennis en expertise die de bedrijven van de Facilicom Group in huis hebben. Of het nu Gom Schoonhouden of Trigion Beveiliging, onze bedrijven behoren steevast tot de top-3 in hun vakgebied. Het laatste en zeker niet onbelangrijkste punt dat ons onderscheidt van de competitie is het feit dat integraal bij ons ook écht integraal is. Binnen Integrated Services laten wij op elk niveau de kennis van soft services en hard services integraal samenkomen. Tegen dat uitgangspunt zijn wij succesvol in het vinden van slimme combinaties van taken en logistieke bewegingen.

Het is altijd maatwerk

Bij het uitbesteden van uw facilitaire dienstverlening zijn meerdere samenwerkingsvormen en constructies mogelijk. Wat ons betreft is het altijd maatwerk en is de vorm afhankelijk van een aantal overwegingen:

Wilt u de operationele bedrijfsvoering, het management of beide uitbesteden?

  • Wilt u losse diensten, enkele logisch samenhangende clusters of alle facilitaire dienstverlening uitbesteden?
  • Wilt u de dienstverlening aan 1 leverancier of aan meerdere toevertrouwen?
  • Gaat uw prioriteit uit naar ‘soft services’ (bijvoorbeeld receptie, F&B of schoonmaak), naar ‘hard services’ (bijvoorbeeld onderhoud, renovatie of vastgoedbeheer) of naar beide?

Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen kunt u kiezen voor één van de volgende samenwerkingsvormen.

Integrated Services

Een concept waarbij u de eindregie heeft en Facilicom Solutions zowel het management als de uitvoering op de locaties verzorgt. U krijgt vaste, aan uw organisatie toegewezen teams. We leggen in detail vast welke resultaten u precies mag verwachten. Samen bepalen wij de lange termijn ambities. Integrated Services bieden we zowel voor de soft als voor de hard services. En steeds meer organisaties kiezen voor de unieke combinatie van beide.

Maincontracting

Het management over uw facilitaire organisatie uitbesteden, terwijl u zelf bepaalt wie u als uitvoerende partij wilt. Dat kan met Maincontracting. U heeft één contract voor de totale dienstverlening en stuurt als demand manager op output en resultaat. Facilicom Solutions neemt de verantwoordelijkheid voor het inkoop-, contract- en performancemanagement. Een flexibele oplossing waarbij wij ten volle kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in uw bedrijf of organisatie.

Managing agent

Een andere vorm van samenwerking is de Managing Agent. Facilicom Solutions verzorgt het management, terwijl de operationele uitvoering in handen is van uw eigen of van de door u ingehuurde facilitair medewerkers. U houdt de regie op het beleid, de interne afstemming en het contracteren van de uitvoerende partij(en). Wij vertalen uw beleid naar de tactische en operationele uitvoering en beoordelen de uitvoerende partijen op basis van de afspraken die u met hen maakt.

Multiservices

Als u meerdere facilitaire diensten bij Facilicom Solutions wilt onderbrengen maar het inkoop- en contractmanagement graag in eigen hand houdt, is onze Multiservices–oplossing een goede optie. U profiteert daarbij van onze specialistische kennis over een breed dienstenportfolio. Bovendien bespaart u op uw managementcapaciteit dankzij maatwerk in facility-coördinatie en onze praktische managementtools en -systemen. Multiservices biedt bovendien een handig opstapje naar verdere integratie van uw facilitaire dienstverlening en het management daarvan. In vrijwel alle omgevingen is dit een veelvoorkomende vorm van samenwerking.