Asset Management

Asset Management

Uw organisatie verandert continu, door uw eigen visie, door marktontwikkelingen of door wetgeving. Past uw vastgoed daar nog bij? Hoe houdt u de waarde van uw gebouwen op peil? En toekomstbestendig? Zodat ze maatschappelijk functioneel en economisch van waarde blijven. Voor u, de gebruikers en uw klanten. Wij benaderen uw portefeuille vanuit een integraal perspectief en zorgen voor grip op uw vastgoed.

Wij bieden u:

 • Portefeuillemanagement
 • Asset management
 • Organisatieadvies vastgoedbeheer

Vastgoedmanagement

Uw gebouwen moeten functioneel en flexibel aanpasbaar zijn, technisch op orde, veilig en energiezuinig én de juiste uitstraling hebben. Alleen dan ondersteunen ze uw doelstellingen. Bovendien speelt duurzaamheid een steeds grotere rol, ook bij vastgoed. Goed gebouwmanagement vereist kennis van wet- en regelgeving en expertise en ervaring in het managen van technische, functionele en financiële gebouwkenmerken. Wij hebben het allemaal in huis.

Wij bieden u:

 • Contractmanagement
 • Klachtenmanagement
 • Directievoering

Onderhoudsadvies

Wij helpen uw vastgoed toekomstbestendiger te maken door de benodigde ingrepen in uw vastgoed zo in kaart te brengen dat onderhoud, levensduurverlengende maatregelen en energiebesparende maatregelen (of andere exploitatiekostenverlagende ingrepen) slim gecombineerd en gefaseerd worden. En uw investeringen waardevol zijn en blijven.

Wij brengen het hele speelveld van uw vastgoed in kaart en geven u inzicht in de gevolgen voor alle betrokken partijen. Wij nemen u mee in het ontwikkelen van de mogelijke ruimtelijke, functionele, technische en financiële scenario's én de voor- en nadelen ervan. Vanzelfsprekend brengen wij de financiële aspecten in kaart, zoals investeringen, exploitatiekosten en termijnen. We betrekken u volledig bij het proces zodat u grip blijft houden en gericht keuzes kunt maken. Voor u vinden we het optimale rendement, zowel maatschappelijk (bijvoorbeeld duurzaamheid), functioneel als financieel.

Het inspecteren van uw vastgoed geschiedt op uniforme wijze conform de NEN-2767 of RVB BOEI-methodiek (vh RgdBOEI®). Al onze medewerkers zijn multidisciplinair inzetbaar, gediplomeerd voor NEN-2767 en/of gecertificeerd voor één of meerdere disciplines (B,W,E of T) voor Integraal Vastgoed Inspecteur (IIV) RVB BOEI-methodiek en opgenomen in het register van Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed.

Onze aanpak is gericht op veiligheid, gezondheid en bestendigheid van de gebruikers en van uw gebouwen. Zodat u onbezorgd verder kunt met uw core business.

Wij bieden u:

 • Alle vormen van onderhoud en advies daarover
 • Meerjarenonderhoudsplannen
 • Duurzame meerjarenonderhoudsplannen
 • Kwaliteitsmetingen
 • Gebouw- en portefeuillescans
 • Duurzame exploitatieadviezen