Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

De business unit Management & Advies van Facilicom Solutions biedt ook dienstverlening op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu advisering.

Specifiek gaat het om de volgende werkzaamheden:
• Implementatie van management systemen (ISO9001, 14001, MVO en ISO45001)
• Interne en externe audit begeleiding
• Kwaliteitstrainingen
• Veiligheidstrainingen
• Risico inventarisaties en evaluaties
• Werkplek onderzoeken
• BHV plannen
• Milieu inspecties
• Opstellen en implementeren van MVO thema's