Brons - Werving & selectie

*Deze optie is alleen mogelijk indien er relevantie voor de functie/organisatie kan worden aangetoond.

Brons

  • In kaart brengen compleet functieprofiel; de bedrijfscultuur, ontwikkelingen binnen de organisatie en functie, inclusief de benodigde zachte en harde criteria
  • Inzetten van onze websites, uitgebreide database en specialistische netwerken
  • Selectie van professionals
  • Uitvoeren van referentiechecks
  • Voorstellen professionals met bevindingen Facilicom Solutions
  • Optioneel: bemiddeling bij afstemming arbeidsvoorwaarden

Tarieven Module Brons

 Onze scherpe tarieven zijn gebaseerd op functiezwaarte en bijbehorend functieprofiel.

Jaarsalaris incl. vakantiegeld          Tarief                                       
Salaris tot € 40.000€ 5.000
Salaris € 40.000 - € 65.000€ 7.000
Salaris € 65.000 - € 80.000€ 9.000

Salaris vanaf € 80.000 

€ 11.000

 

Extra screening integriteitsgevoelige functies en instanties

In samenwerking met Hoffman Bedrijfsrecherche B.V. bieden wij een integriteitsscreening aan (vanaf € 2.000,-) passend bij de functie en organisatieprofiel.